Procesu analīzes un izpētes centrs, SIA

Tālrunis: 28369272
E-pasts: paic@paic.lv
Adrese: Ķīpsalas 4, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40003203547
SEB Banka (UNLALV2X): LV16 UNLA 0003 0174 6778 7